only apartments vn, Lầu 10, Số 12, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh, 70000, VN. +84 962 0000 84
Only Apartments VN
+84 962 0000 84 facebook google+ youtube twitter
VI
EN

Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 23 View: Nội khu Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.7 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 22 View: Nội khu Giá bán: 2.7 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 21 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1 Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 21 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1 Giá bán: 2.25 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.55 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 21 View: Nội khu Giá bán: 2.55 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 20 View: Nội khu Giá bán: 2.5 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.25 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 20 View: Nội khu Giá bán: 2.25 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.7 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 18 View: Nội khu Giá bán: 2.7 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 17 View: Nội khu Giá bán: 2.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 16 View: Nội khu Giá bán: 2.35 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.5 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 15 View: Nội khu Giá bán: 2.5 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.35 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 12A View: Nội khu Giá bán: 2.35 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.2 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 11 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt Giá bán: 2.2 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 9 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1 Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.15 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 6 View: Nội khu Giá bán: 2.15 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 3A View: Nội khu Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.5 Triệu

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 3 View: Nội khu Giá bán: 2.5 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.4 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 1 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1 Giá bán: 2.4 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.3 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 1 View: Nội khu Giá bán: 2.3 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

82 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn

Giá: 2.76 Tỷ

Bán căn hộ 2PN tháp C Him Lam Chợ Lớn, Tầng 1 View: Đại lộ Võ Văn Kiệt Giá bán: 2.76 tỷ Liên hệ : 0962 000 084

Xem chi tiết →

86 m2

2 Phòng ngủ

2 WC

2 Ban công

« 1 2 3 4 5 »